ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 241 ตำแหน่งงาน
  Mc Millan Woods (Thailand) Limited's logo
  บางรัก
  • Bachelor Degree in Accounting
  • 0-4 years of working experience auditing
  • 5 days of working,Insurance,Travel allowance,Bonus
  Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.'s banner
  Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.'s logo
  คลองเตย
  • Audit (International Business)
  • Fluent in English (Toeic 800+)
  • Ability to travel abroad
  Altitude Development Co., Ltd.'s banner
  Altitude Development Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • ประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบภายในอย่างน้อย 5 ปี
  • ประสบการณ์ด้านธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  • มีความรู้ทางด้านมาตรฐานงานตรวจสอบ
  Thonburi Healthcare Group Public Company Limited's banner
  Thonburi Healthcare Group Public Company Limited's logo
  ห้วยขวาง
  • ตรวจสอบภายใน , Internal Audit , ตรวจสอบ
  • COSO
  • Audit Program , Risk Based Audit
  RHB Securities (Thailand) Public Company Limited's banner
  RHB Securities (Thailand) Public Company Limited's logo

  Internal Audit Manager

  RHB Securities (Thailand) Public Company Limited
  สาทร
  • Assess & Evaluate the audit findings & recommend
  • Experience of auditing in securities business
  • Location near BTS/Performance bonus/Provident fund
  Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited's banner
  Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited's logo

  Internal Auditor Officer

  Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited
  บางรัก
  • Design Audit Program and Plan
  • Conduct Operational Review
  • Provide advice on Internal Control/AMLO
  One Asset Management Limited's banner
  One Asset Management Limited's logo

  Compliance and Audit

  One Asset Management Limited
  ปทุมวัน
  • AML Compliance
  • Compliance, Internal Audit
  • Knowledge in rules of SET and SEC
  Thai-MC Co., Ltd.'s banner
  Thai-MC Co., Ltd.'s logo
  บางรัก
  • 5-10 years experience in internal control / audit
  • Strong auditing background and practice
  • Logical thinking, self-learning and proactive
  Thaire Life Assurance PCL.'s banner
  Thaire Life Assurance PCL.'s logo

  Senior Internal Auditor

  Thaire Life Assurance PCL.
  ห้วยขวาง
  • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์
  • มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายในอย่างน้อย 3-5 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายใน ในธุรกิจประกันภัย
  Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd.'s banner
  Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • Experienced in Financial Auditor
  • Strong knowledge in Accounting Standard
  • Well handle with pressure & time management
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  คลองเตยTHB 25K - 29,999 /เดือน
  • Hybrid work, BTS Prompong
  • Work Experience 2-3 years in Audit
  • Strong in Excel skill (Pivot,V-lookup)
  Poon Phol Co., Ltd.'s banner
  Poon Phol Co., Ltd.'s logo
  บางรัก
  • มีประสบการณ์งานบัญชี 3-5 ปี
  • มีความละเอียดรอบคอบ และมนุษยสัมพันธ์ดี
  • มีทักษะด้านสื่อสาร การประสานงาน
  Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd.'s banner
  Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd.'s logo

  Business Operation Manager/ Senior Manager

  Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd.
  สาทร
  • Drive, monitor financial performance and forecasts
  • Accounting Background, experienced in consulting
  • Stakeholder management, good interpersonal skill
  Central Retail Corporation (CRC Talent Acquisition)'s banner
  Central Retail Corporation (CRC Talent Acquisition)'s logo

  Operation Audit Supervisor

  Central Retail Corporation (CRC Talent Acquisition)
  คลองเตย
  • Accumulate and analyze data
  • Track progress of improvement and development
  • Support operation audit
  Sirisoft Company Limited's banner
  Sirisoft Company Limited's logo

  Internal Audit

  Sirisoft Company Limited
  ดินแดง
  • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน 2 ปี ขึ้นไป
  • มีความรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบ และระบบการควบคุมภายใน
  • มีความสามารถในการเจรจา สื่อสารกับผู้บริหารระดับสูง
  Flowaccount Co., Ltd.'s banner
  Flowaccount Co., Ltd.'s logo
  บางรักTHB 20K - 34,999 /เดือน
  • Training and Development for Career Growth
  • 5-day work week, Yearly Bonus, Group Insurance
  • Convenient work location MRT Samyan
  Central Retail Corporation (CRC Talent Acquisition)'s banner
  Central Retail Corporation (CRC Talent Acquisition)'s logo

  Stock Audit Manager

  Central Retail Corporation (CRC Talent Acquisition)
  คลองเตย
  • Accurate count of all inventories
  • Recheck daily sales reports
  • Minimum 8 years internal audit experience
  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Internal Audit - Assistant Manager

  Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.
  คลองเตย
  • 5 years in Accounting Audit or Internal Control
  • J-SOX, Risk Management, Compliance Framework
  • Good command of English
  ถัด ไป