ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 227 ตำแหน่งงาน
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s banner
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s logo
  จตุจักร
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านด้านบัญชี และ CPA
  • มีความรู้เรื่องมาตรฐานบัญชีและการสอบบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านสอบบัญชี ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited's banner
  Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited's logo
  บางรัก
  • Design IT Audit Program / IT Audit Plan
  • Conduct risk assessments and identify controls
  • Perform work according to IT Audit plan
  ERGO Insurance (Thailand) Public Company Limited's banner
  ERGO Insurance (Thailand) Public Company Limited's logo
  คลองสาน
  • Know financial, operational and compliance audit
  • Data analytic skills
  • Verbal and written communications in English
  Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited's banner
  Sahaviriya Steel Industries Public Company Limited's logo
  บางรัก
  • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปงานตรวจสอบหรือสำนักงานบัญชี
  • มีใบรับรองผู้ตรวจสอบ CIA, CISA
  • มีประสบการณ์การตรวจสอบด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  TCC Land International (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  บางรัก
  • Bachelor’s degree in accounting
  • การใช้งานระบบ SAP และ AX (option)
  • 3-5 years experiences in accounting and audit
  KrungThai Bank PCL's banner
  KrungThai Bank PCL's logo
  คลองเตย
  • มี Certified ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
  • มีประสบการณ์งานตรวจสอบ และระบบการควบคุมภายใน
  • ใกล้ BTS เพลินจิต
  Altitude Development Co., Ltd.'s banner
  Altitude Development Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบภายในอย่างน้อย 5 ปี
  • ร่วมควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบ ให้มีประสิทธิภาพ
  • จัดทำแผนงานตรวจสอบประจำปีให้ครอบคลุม
  THAICOM Public Company Limited's banner
  THAICOM Public Company Limited's logo
  จตุจักร
  • Prepare the business performance report
  • Strong knowledge of International Financial Report
  • 3- 5 years’ experience in audit
  Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd.'s banner
  Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • Experienced insurance, financial service / IFRS17
  • Strong knowledge in accounting standard &insurance
  • Skilled in project/ time & people management
  Thai-MC Co., Ltd.'s banner
  Thai-MC Co., Ltd.'s logo
  บางรัก
  • Minimum 5 years of experience in internal audit
  • Good command in English
  • Analytic Skill, Logical thinking and self-learning
  BITKUB ONLINE CO., LTD.'s banner
  BITKUB ONLINE CO., LTD.'s logo
  คลองเตย
  • 5-7 years of experience in internal audit (IT)
  • Review, evaluate and test application controls
  • Good communication and Consulting skill
  ถัด ไป