ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 273 ตำแหน่งงาน
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd.'s banner
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd.'s logo
  จตุจักร
  • ผู้ตรวจสอบ, Auditor, SQL, Audit Engagement,ตรวจทาน
  • Audit Program, ตรวจสอบ, หลักทรัพย์จัดการกองทุน
  • วุฒิบัตรวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายใน, ธุรกิจหลักทรัพย์
  Univentures Public Company Limited's banner
  Univentures Public Company Limited's logo
  ปทุมวัน
  • จัดทำแผนการตรวจสอบ
  • ประสบการณ์ 5 ปี ทางด้านตรวจสอบภายใน
  • Internal Audit ตรวจสอบภายใน
  MBK Public Company Limited's banner
  MBK Public Company Limited's logo
  ปทุมวัน
  • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
  • ประสบการณืทำงาน 5 ปีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ธุรกิจศูนย์การค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Allianz Ayudhya Assurance Public Company Limited's banner
  Allianz Ayudhya Assurance Public Company Limited's logo
  ปทุมวัน
  • 8 years in audit, internal audit, internal control
  • Insurance knowledge, process, financial audit
  • Manage Audit committee, fluent in English
  Thailand Privilege Card Co., Ltd.'s banner
  Thailand Privilege Card Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • ปริญญาตรีขึ้นไป (บริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์)
  • มีประสบการณ์ในสายงาน ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • ความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง
  Von Bundit Co., Ltd.'s banner
  Von Bundit Co., Ltd.'s logo
  คลองเตย
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์ สรุป และประเมินผล
  • ผ่านงานด้านตรวจสอบภายในอย่างน้อย 3-10 ปีขึ้นไป
  • ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
  ถัด ไป