ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Chumporn Palm Oil Industry Public Co., Ltd./บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)'s banner
  Chumporn Palm Oil Industry Public Co., Ltd./บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)'s logo

  Internal Audit Officer/เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (ประจำที่ จ.ชุมพร )

  Chumporn Palm Oil Industry Public Co., Ltd./บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
  ชุมพร
  • degree in Accounting, Business Administration
  • 1-3 years’ experience in Internal Audit
  • Good computer skills in Ms.office