• วุฒิการบัญชี,ตรวจสอบภายในหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ตั้งหนี้เอกสารใบแจ้งหนี้เจ้าหนี้
  • กระทบบัญชีย่อย บางรายการ เช่น เจ้าหนี้ ลูกหนี้

23-Mar-18

 

Applied
  • Bachelors or Master’s Degree in Accounting
  • 10-15 years experience in accounting
  • 5-10 years at a managerial level

19-Mar-18

มากกว่า THB120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
  • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี เท่านั่น
  • หากมีประสบการณ์ในงานตรวจสอบภายในจะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Mar-18

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล