ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  Buraphavat Communication Co., Ltd.'s banner
  Buraphavat Communication Co., Ltd.'s logo
  ฉะเชิงเทรา
  • มีประสบการณ์การงานด้านการเงิน,งานตรวจสอบ,งานบัญชี
  • มีประสบการณ์ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
  • โบนัสตามผลงาน มีเวลาทำงานที่ยืดหยุ่น และอื่นๆ
  TTS Plastic Co., Ltd.'s logo
  ฉะเชิงเทราTHB 55K - 90K /เดือน
  • มีประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • WFH
  Patkol Public Company Limited's banner
  Patkol Public Company Limited's logo
  ฉะเชิงเทรา
  • Bachelor's degree or higher in Accounting
  • 8 years of experience in Finance and Accounting
  • Good knowledge in closing accounts,CPD is require