• การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานรวมอย่างน้อย 5 ปี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

15 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Month-end, quarter-end and year-end closing
 • Monthly expense variance analysis
 • Accounting System implementation team member

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Audit Specialist and General Accounting
 • Income and Fixed Asset
 • Famous Local Law Firm (on BTS line)

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • At least 5 years of experience
 • Excellent command of English
 • Strong client-facing and team working skills

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in any field
 • 3 years in corporate compliance roles
 • Strong business process analysis and ability

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Bachelor's degree in Accounting or related field
 • 3 years internal / external auditor background
 • Mature and work independently

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree or higher in any fields
 • 3 years experience in trustee,compliace or audit
 • 3 years experience in fund operations

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Operational Risk Management
 • Business Risk Management
 • Risk Management

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or female with age 30 years old up
 • Bachelor’s or Master's Degree in Accounting
 • 5 years experience Internal Audit field

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting or finance
 • 1 years auditing experience in financial business
 • High level of ethics and integrity

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบปริญญาตรีหรือปริญญาโท ในสาขา บัญชี / การเงิน
 • มีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องเช่นการตรวจสอบบัญชี
 • มีคุณวุฒิวิชาชีพ ได้แก่ CIA หรือ CPA หรือ CPIAT

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or Up in Laws
 • 5 years compliance working experience
 • Strong Knowledge in finacial regulations

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • KPMG, Deloitte,PwC, EY
 • ACCA/CPA/CA
 • Accounting standards, legal and tax

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Analysis and Monitoring of complaint and fraud.
 • Strategic thinking and planning.
 • Excellent in English communication

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 year experience in internal or external audit.
 • Ability to manipulate large amounts of data.
 • Good command of English.

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Audit
 • ตรวจสอบภายใน
 • CIA

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • FP&A
 • Risk Model
 • Audit Background

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or Master degree in Accounting
 • Experienced staff or senior auditor level
 • At least 3 years of exp. in Accounting management

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Regulatory and Compliance advisory
 • Expert in regulation in financial service industry
 • Minimum 1-5 years of expereince in related field.

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 1 years++ work experience in Finance, Accounting
 • Good in MS EXCEL, Pivot, Vlook up
 • Ecommerce industry & Fun environment

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Accounting Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • International and professional environment
 • Full set of accounting
 • Group reporting

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Inspiring, fun and high energy team
 • World's leading luxury resort
 • Opportunity to develop over time

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Credit Review

Bangkok Bank Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Credit Analyst and Credit Analysis
 • Bachelor’s or Master in Finance, Economics,Account
 • Relationship Officer and Relationship Manager

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1-3 years of experience in Operation,Accounting
 • Banking or financial related or regional operation
 • Good command of written and spoken English

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting.
 • Experiences in Accounting and/or Auditing
 • Excellent command of English language

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum 3 years exp. in audit, accounting related.
 • Knowledge of TFRS, and IFRS are required
 • Prior exp in accounting advisory is preferred

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Internal Audit, Compliance, Risk Management
 • Good Communication in English
 • Excellent in Microsoft Office

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี-โท สาขา การบัญชี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 - 10 ปี ขึ้นไป

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Work experience as Internal Audit
 • Good knowledge in Internal Control work
 • Fluent in English both spoken and written

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Support professionals in managing internal risks
 • Provide help desk supports, Compliance audit
 • Perform risk compliance review

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Accounting, Finance, Economics
 • CPA
 • 4 years experience in controlling

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • audit
 • compliance
 • process monitor

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • AR, AP
 • audit
 • ประสบการณ์ 1-7 ปี ด้านบัญชีหรือตรวจสอบภายใน

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Exp. in Credit Review Result Reporting
 • Exp. in Credit Cycle process & procedures & MIS
 • Research & Develop : Credit Review Procedures

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ บริหาร บัญชี การเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านสินเชื่ออย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • เคยผ่านงานด้านวิเคราะห์สินเชื่อ หรือที่เกี่ยวข้อง

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Internal Audit Department Manager

The Mall Group Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Internal Audit
 • Good analytical and systematic thinking
 • retail

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Internal audit or external audit experience
 • Experience with Financial / Banking sector
 • CPA / CIA is a strong plus

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree or Higher in Accounting&Finance
 • Knowledge of the Real Estate industry
 • Minimum of 2 years of experience in the field

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least Degree background
 • Have more experience in I.T. or IA
 • CISA qualification will be an advantage.

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in finance/accounting
 • 5 years in managerial level of accounting
 • Experience working as external auditors is a must

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 2-5ปี ด้านงาน Operations Audit
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
 • สามารถทำข้อมูล Excel / PowerPoint / และทำ Report

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Finance Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Oversee finance and accounting transactions
 • Report directly to overseas Line Manager
 • Global medical devices company

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • TTT เป็นบริษัทในกลุ่ม PTT Global Chemicals (PTTGC)
 • We offer competitive salary & benefits,
 • Health and life insurance and provident fund.

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Knowledge of the Institute of Internal Auditors
 • 8 years experienced in internal auditing
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Finance, Account

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting or finance
 • Minimum 3 years auditing experience
 • High level of ethics and integrity

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • AML/CFT related policies
 • BOT approval letters and BOT Audit Reports
 • Compliance experiences in the Banking/Insurance

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ ในสายงานอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Fast growing Audit Team
 • Excellent career development opportunities
 • Ambitious and talented Audit Managers needed

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Designs audit approaches
 • Monitor and improve the working procedures
 • Manages engagement problems and client issues

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • 2-3 years experience in the accounting field
 • Competent in both written and spoken English

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล