• ความรู้ด้านภาษีอากร มาตรฐานการบัญชีกับบริษัทมหาชน
 • มีความรู้ด้านภาษีอากร มาตรฐานบัญชี TFRS
 • ประสบการณ์ในการจัดทำงบการเงิน

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบภายใน
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • วิเคราะห์และวางแผนงานได้ดี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • TFRS for PAEs, SET/SEC
 • management level
 • Accounting, Audit, Finance

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • outsourcing Portal
 • International Accounting Supervisor
 • Reviewing tax returns

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Taxation Advisory
 • Undertake tax compliance
 • tax seminars

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Up to 40k
 • BTS Line
 • Good benefits for staff

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s degree in accounting
 • 5 years’ experience in Internal or External Audit
 • Proficiency in using Microsoft Office

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master Degree
 • 7 years working experience
 • 5-work experience

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality, age > 28 years old
 • Minimum of 5 years experiences in financial
 • Good problem solving and communication skills.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Corporate Finance for Retail, Property
 • Good command of English
 • Budgeting, Reporting, Internal Control

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3-5 years' experience as Financial Controller
 • CPA or some audit experience is preferred
 • Good command of English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Big 4 accounting company experience,Fluent English
 • More than 10 years experience in Internal External
 • CPA, Bachelor degree in Accounting, Computer skill

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Experience in Oversea/International Accounting
 • Very Good English communication skills
 • Knowledge in SET regulation is a big plus

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 years’ experience in internal audit
 • Bachelor Degree in Accounting,
 • CPA / CIA

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Excellent organizational, planning skill
 • Manage and monitor the financial and accounting
 • Assist with financial audits

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • จัดทำและตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบการเงิน

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Credit Loan Review
 • สอบทานสินเชื่อ
 • การจัดชั้นลูกหนี้และการกันเงินสำรอง

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality, age > 33 years old
 • Minimum of 10 years experiences in financial
 • Good problem solving and communication skills.

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Assistant Financial Manager

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Manage and lead the shared service finance team
 • Minimum 6 years of finance experience
 • Experienced in preparing disclosures of financial

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum3-5 years working experience in an internat
 • Perform audit according to IA Charter and relevant
 • Good knowledge of General Insurance

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Accountant

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Minimum 5 years of accounting and/or audit
 • Proficient in spoken & written English
 • Ability to multi-task, work independently

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Risk Management , Audit background
 • Internal Control
 • SAP knowledge

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Corporate and Retail Banking
 • RM, Credit Analyst, Compliance, Legal, HR
 • Trade, Cash Sales Product, Accounting, Risk

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Corporate and Retail Banking
 • RM, Credit Analyst, Compliance, Legal, HR
 • Trade, Cash Sales Product, Accounting, Risk

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 years of experience
 • Bachelor’s Degree
 • Certification for CIA, CRA, CFE and CRMA

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปิดงบ
 • สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
 • สามารถเซ็นเป็นผู้ทำบัญชีในงบการเงินได้

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Certifications (CPA, CIA, ACCA) will be advantage
 • Minimum 10 years of experience in internal audit
 • Experience in Banking or Non - Bank

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Payment Admin officer

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • A university degree in Accounting or related
 • 3 years of experience in AP, general accounting
 • Experience of using SAP.

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Analyze and evaluate the risk of internal control
 • Perform as adviser to various units
 • Required minimum 700 TOEIC scored is a must

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Junior Accountant (Finance)

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s degree in Accounting or Finance
 • Experience of 0-1 year in Accounting
 • Knowledge of SAP B1 will be an added advantage

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • University Degree in Accountancy, Finance
 • At least 3 years of experience in Accountancy
 • Good command in English

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Accountant

Fame Placement Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s Degree in accounting
 • Experience 2-5 years
 • Knowledge of IFRS, TAS.

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting or a related
 • Good English communication
 • Responsible for all aspects of business cashier

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality only
 • Good command in English
 • Proficiency in Microsoft Excel

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in accounting or related field
 • 5 years' experience in Accounting and Taxation
 • CPD is a must and CPA is preferable

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accounting Manager

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s Degree or higher in Finance
 • At least 6 years of experience
 • Strong analytical ability

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Analyst
 • Accounting
 • Audit background

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถใช้ระบบ SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ตรวจสอบการวิเคราะห์รายการทางบัญชี
 • .จัดทำงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบภายใน, ตรวจสอบสาขาธนาคาร, ตรวจสอบสาขา
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ, ตรวจสอบ, Internal Audit
 • ตรวจสอบ

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • พัฒนาคู่มือและวางระบบงานต้นทุนของกลุ่มมิตรผล
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญาตรี/โท สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี ในการจัดทำและบริหารบัญชีต้นทุน

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • General Tax & Accounting Record
 • Auditing
 • Financial Analysis

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Investor relations
 • Finance
 • Business development

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์งานด้านบัญชี
 • เป็นผู้ทำบัญชีและเซ็นงบได้
 • มีประสบการณ์ในการบริหารทีมงาน

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • internal Audit
 • PWC,EY,KPMG,Deloite
 • bank

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 33 ปีขึ้นไป
 • จัดทำสรุปผลการตรวจสอบ
 • บริหารงานส่วนตรวจสอบภายใน

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degrees in finance, accounting
 • Strong analytical, presentation and interpersonal
 • Have experience in IR would be preferred

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 10 years’ experience in auditing
 • Auditing company branch operations
 • Experience in Trading Industry

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied

Manager - Internal Audit

FWD Life Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • 3-5 years auditing experiences in Big 4 companies
 • Acquire CPA or CIA
 • Provide advice&recommendation of operation control

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง จบปริญญาตรีด้านบัญชี มีประสบการณ์ 3-5 ปี
 • จัดทำบัญชี ยื่นแบบภาษี ปิดงบ cash flow Sap Express
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

23 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied