• การศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีความคล่องตัว ( ขับรถยนต์ มีใบขับขี่ )
  • มีความอดทน ซื่อสัตย์

16-Nov-17

 

Applied
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ตามตำแหน่งงาน อย่างน้อย 2 ปี
  • สามารถปิดงบการเงินได้

13-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล