QC Officer

Kunming Light Industry Machinery (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • สามารถใช้งาน word เเละ excel พื้นฐานได้
 • มีความรับผิดชอบ เเละตรงต่อเวลา

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Technical and Quality Manager
 • Textile Industry
 • Job in Nonthaburi, Thailand

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุม ดูแล และตรวจสอบแผนการผลิต
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 3

09-Aug-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย
 • อายุ(ปี) : 20 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปวส.

09-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล