• เพศชาย หรือ หญิง
 • อายุ 24 ปี ขึ้นไป
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • วางแผน และดูแลรับผิดชอบยอดขาย
 • ควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานต่างๆ ในภายในสาขา

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพของผลไม้ จากเกษตรกร
 • ส่งรายงานการตรวจสอบคุณภาพ และปริมาณที่ได้
 • ขับขี่รถยนต์ มอเตอร์ไซด์ได้ และมีใบขับขี่

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่จำกัด
 • มีทักษะภาษาอังกฤษระดับพอใช้

25-Sep-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 22 ถึง 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Office พื้นฐานได้

25-Sep-17

 

Applied
 • Thai Nationality, Age 25-35 years
 • Bachelor’s degree in chemical engineering
 • 3 years of experience in manufacturing

22-Sep-17

 

Applied
 • Thai Nationality, Age 25-35 years
 • degree in field of metallurgical,material engineer
 • 3 years professional experience in materials

22-Sep-17

 

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพของผลไม้ จากเกษตรกร
 • ส่งรายงานการตรวจสอบคุณภาพ และปริมาณที่ได้
 • ขับขี่รถยนต์ มอเตอร์ไซด์ได้ และมีใบขับขี่

22-Sep-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านระบบคุณภาพเช่น GMP HACCP ISO22000
 • ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร, พัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรด้านระบบคุณภาพเช่น GMP BRC

21-Sep-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านระบบคุณภาพเช่น GMP HACCP ISO22000
 • ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร, พัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรด้านระบบคุณภาพเช่น GMP BRC

21-Sep-17

 

Applied

Product Planning & QA

Aga Agro Co., Ltd.

เชียงใหม่

 • เพศชาย อายุ 28 ถึง 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การจัดการ
 • บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

20-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • วางแผน และดูแลรับผิดชอบยอดขาย
 • ควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานต่างๆ ในภายในสาขา

20-Sep-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล