ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Michael Page's Bænnexr̒ k̄hxng
  Michael Page's โลโก้ของ
  เชียงราย
  • Multinational food manufacturing
  • Expertise in manufacturing operations
  • Experienced from Food or Seasoning
  China Petroleum Pipeline Bureau Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  China Petroleum Pipeline Bureau Co., Ltd.'s โลโก้ของ

  QA / QC Inspector & Civil Inspector.

  China Petroleum Pipeline Bureau Co., Ltd.
  ภาคเหนือ
  • Fair written & spoken English
  • CSWIP 3.1, NDE certificate
  • Computer knowledge
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)