• ประสบการณ์งานควบคุมคุณภาพ อย่างน้อย 5 ปี
 • ประสบการณ์งานระบบคุณภาพ อย่างน้อย 5 ปี
 • ประสบการณ์งานดอง อย่างน้อย 5 ปี

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • ประสบการณ์ โรงงานอาหารอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้ระบบคุณภาพ GMP, HACCP

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้าน วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีความรู้เรื่องเครื่องมือ เครื่องใช้ในงานห้อง Lab
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาและการประสานงาน

15-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร
 • มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง
 • มีความระเอียดรอบคอบ

15-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล