• ปริญญาตรี สาขาชีวอนามัย
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี
 • ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

QC

Microform (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • เพศหญิง
 • การศึกษา ปวช/ปวส
 • มีความขยัน กระตือรือร้น

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส. สาขาอุตสาหกรรมการผลิต
 • มีความละเอียดรอบคอบ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Quality Assurance Director

Minor Food Group

กรุงเทพมหานคร

 • See job description.
 • See job description.
 • See job description.

20-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Knowledge of QA Management
 • Experience in cold chain products
 • Degree in Pharmaceutical

20-Sep-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • to join well known construction company
 • to develop your skills in both challenging
 • to gain good welfare and well benefits

20-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or female, Thai nationality
 • Bachelor’s degree in Mechanical Engineering
 • 3 years of experience in regard to quality

19-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To audit food factory
 • Prepare RQA report
 • Analyze and identified issue

19-Sep-17

 

Applied
 • work independently
 • gain good welfare
 • grow with the company

19-Sep-17

THB25k - 30k /เดือน

Applied

QUALITY ASSURANCE MANAGER

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Managing Franchisee Quality Assurance
 • Degree in Food Technology or related core science
 • Certified in Quality fields (HACCP, ISO, GFSI)

19-Sep-17

 

Applied

Quality Manager - QSR

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Quality & Audit
 • Good location
 • Salary 170 - 250KB

19-Sep-17

THB120k - 160k /เดือน

Applied

QUALITY MANAGER

Fischer & Partners Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Management Representative for ISO 9000 activities.
 • Knowledge of ISO auditing, SPC, FMEA, APQP
 • Reviews and approves suppliers’ deviation requests

19-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HESQ compliance, Fertilizer
 • Procurement
 • Purchasing

19-Sep-17

 

Applied
 • Customer service
 • Product specialist
 • Tools and equipment

19-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Operations Manager (Ayutthaya based)

Michael Page

กรุงเทพมหานคร

 • Leading packaging company
 • Senior leadership opportunity
 • Dynamic working environment

19-Sep-17

THB90k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Perform audit mostly in HACCP/GMP and ISO
 • After the audit, provide timely submission
 • Successfully accomplished the training

19-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Plant Director - FMCG/Food

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Lead all manufacturing and supply chain operations
 • Improve and develop the manufacturing process
 • Drive high performance culture with solid plans

19-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Food & beverage
 • Supply chain & manufacturing operations
 • Open for expats with beverage packaging experience

19-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอาหาร

19-Sep-17

 

Applied
 • ปริญญาโท Accounting / Engineering / Finance
 • ดำเนินการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
 • สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน

18-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good knowledge in ISO 9001 is a must
 • Proactive working style, creativity , trainer skil
 • Have driver license in order to travel

18-Sep-17

 

Applied
 • Internal Control, QC, Operation Process
 • Large Manufacturing, JSOX
 • Management skill, TOEIC

18-Sep-17

 

Applied
 • เงินเดือนและผลตอบแทนสูง ,วุฒิตรี-โท เภสัชศาสตร์
 • เพศชาย / หญิงมีประสบการณ์กับงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะ การอ่าน เขียน และพูดภาษาอังกฤษในระดับดี

18-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • BS or MS degree in Food Technology
 • Certified in Quality related fields (HACCP)
 • 2 – 5 years experience in Food Safety and QA

18-Sep-17

 

Applied

QUALITY ASSURANCE MANAGER

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • 7 years of experience
 • Can work well under pressure
 • Degree or higher in Electronics and Mechanics

18-Sep-17

 

Applied
 • Degree in Engineering, Business or related
 • Working experience in operational logistics
 • Business level English skills

18-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมระบบคุณภาพ
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • อายุ 22 - 35 ปี

18-Sep-17

 

Applied

Sales Engineer

JAC Recruitment Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Sales Engineer
 • Material or Mechanical Engineer
 • Have Sales experience

18-Sep-17

 

Applied

Senior QA Officer

Fame Placement Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Minimum 5 years experiences in food industry
 • Good knowledge of GMP, HACCP
 • Quality Assurance Document Control & Review

15-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 yrs experiences in food manufacturing industries
 • Degree or Master Degree major in Food Science
 • Basic Quality Management System i.e. GMP, HACCP

15-Sep-17

THB45k - 70k /เดือน

Applied
 • Build rich, rewarding career
 • Great company, work culture
 • Quality Assurance (QA) job

15-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Asst. QA Manager job
 • Chemicals industry
 • Job in Rayong, Thailand

15-Sep-17

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Degree in Engineering or Food Science
 • Good English communication & Leadership skills
 • Able to work at Bangkok CBD area

15-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Position open for Thai and foreigners
 • International food industry
 • NPD, RA, quality and new product development

15-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years Experience in Food Inspector
 • Knoladge of HACCP/GMP & ISO9001
 • Good Command in English

12-Sep-17

 

Applied
 • US Fortune 500 Company
 • Immediate start available for right candidate
 • Flexible working hours

01-Sep-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล