• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • ประสบการณ์ทางด้านระบบ ISO ,OHSAS , CSR
  • มีทักษะในการสื่อสารและผู้นำ

13-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล