• ปวส ขึ้นไป สาขา วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ด้านการทำงานในห้อง Lab 1 ปี ขึ้นไป
  • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

16-Jul-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่