ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  สุราษฎร์ธานี
  • ควบคุมคุณภาพสินค้าตามแผนงานคุณภาพที่บริษัทฯกำหนด
  • ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
  • วุฒืการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)