• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • ประสบการณ์ทางด้านระบบ ISO ,OHSAS , CSR
  • มีทักษะในการสื่อสารและผู้นำ

21-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปริญญาตรีด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
  • ประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม 1 ปี ขึ้นไป
  • มีความรู้ ด้านระบบ ISO 14001/OHSAS 18001

17-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล