• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • ประสบการณ์ทางด้านระบบ ISO ,OHSAS , CSR
  • มีทักษะในการสื่อสารและผู้นำ

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปวส ขึ้นไป สาขา วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ด้านการทำงานในห้อง Lab 1 ปี ขึ้นไป
  • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

15-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล