• ดูแล และ ควบคุม ความปลอดภัย และ จัดทำเอกสาร
  • เคยได้รับการอบรมเรื่อง GMP-HACCP และ ISO มาแล้ว
  • ปริญญาตรี เซ็นต์ผู้ควบคุมมาตรฐานได้

24-Nov-17

 

Applied
  • ไม่จำเป็นต้องมีมีประสบการณ์
  • รับเงื่อนไขขององค์กรได้
  • สามารถปฏิบัติงานที่โรงงาน จ.สุพรรณบุรี

20-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล