• วุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป
  • จัดทำระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล
  • ดูแลการควบคุมเอกสารในระบบคุณภาพ

17-Oct-18

 

Applied

QA Supervisor

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.

สมุทรสงคราม

  • จบการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • ภาวะความเป็นผู้นำสูงและมองโลกในแง่ดี
  • ผ่านการทำงานในโรงงานอาหาร

17-Oct-18

 

Applied
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • เจ้าหน้าที่บรรจุ
  • Packing Supervisor

15-Oct-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่