• เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส – ป.ตรี
  • สามารถออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

16-Aug-17

 

Applied
  • เพศชาย
  • ปวส-ปริญญาตรี
  • สามารถขับรถยนต์ได้,มีใบขับขี่รถยนต์

16-Aug-17

 

Applied
  • ดูแลงานด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของโรงโม่หิน
  • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • ชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

16-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล