ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-7 จาก 7 ตำแหน่งงาน
  Bertram (1958) Co., Ltd.'s banner
  Bertram (1958) Co., Ltd.'s logo
  ลำลูกกา
  • ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์บัณฑิต
  • ประสบการณ์ทำงานด้าน QA โรงงานผลิตยา 2 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้และความเข้าใจเรื่อง GMP PIC/s
  Bertram (1958) Co., Ltd.'s banner
  Bertram (1958) Co., Ltd.'s logo
  ลำลูกกา
  • ปริญญาตรีสาขาเภสัชศาสตร์
  • มีประสบการณ์ทำงาน QC โรงงานผลิตยา 2 ปีขึ้นไป
  • ใช้เครื่อง HPLC, GC ได้