• ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาตร์ เทคโนโลยีการอาหาร
  • มีความรู้ด้านระบบประกันคุณภาพอาหาร
  • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

28-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Setting the Quality Management Strategy
  • Aligning Quality Products with Regulations
  • 10+ Years’ Managerial Experience

27-May-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่