ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  Plymovent Manufacturing Co., Ltd.'s banner
  Plymovent Manufacturing Co., Ltd.'s logo

  QA Officer/QA Engineer

  Plymovent Manufacturing Co., Ltd.
  ลำพูน
  • Bachelor’s Degree in Engineering
  • 2 years experienced in quality system
  • Control and performing Quality inspections
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)