ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s banner
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s logo
  ลาดหลุมแก้ว
  • Experience in QA or QC in any industry.
  • Customer claim management
  • Able to work every Saturday
  Abbra Co., Ltd.'s banner
  Abbra Co., Ltd.'s logo
  ลาดหลุมแก้ว
  • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร,วิทยาศาสตร์การอาหาร
  • มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร อย่างน้อย 5 ปี
  • มีความรู้ตัวสินค้า และกระบวนการผลิต, ระบบคุณภาพ