• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
  • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (TOEIC 650)
  • ติดต่อสื่อสารกับช่าวต่างชาติ

16-Nov-17

 

Applied
  • Master or Bachelor’s Degree in Food Science
  • More 3 years of experience in Food Factory of RD
  • Good in English communication

16-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Food Science, Food technology, Biotechnology
  • Food Safety and Quality Management System
  • GMP, HACCP

13-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล