• ปริญญาตรี สาขาชีวอนามัย
  • ประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี
  • ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • ตรวจโครงสร้าง งานสถาปัตย์ งานระบบ
  • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
  • ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล