• วางแผนการผลิตสินค้าที่ได้รับมอบหมาย
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร
 • ดูแลความสะอาดเรียบร้อยในไลน์ผลิต

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum Bachelor Degree in related discipline
 • At least 3 year(s) of working experience
 • Able to speak and write of English

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย /หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่
 • มีความรู้ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Expedite service providers (vendors) for document
 • Document Control function 3 years minimum
 • Control the creation, review and distribution

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ปริญญาตรีด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 • ประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม 1 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ ด้านระบบ ISO 14001/OHSAS 18001

25-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส – ป.ตรี
 • สามารถออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

23-Sep-17

 

Applied
 • ดูแลงานด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของโรงโม่หิน
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

23-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • ปวส-ปริญญาตรี
 • สามารถขับรถยนต์ได้,มีใบขับขี่รถยนต์

23-Sep-17

 

Applied
 • Degree in Occupational Health and Safety
 • Maintains Safety awareness across the board
 • Ensures all Site Safety and Health Plans

21-Sep-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาชีวอนามัย
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี
 • ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

21-Sep-17

 

Applied
 • ตรวจโครงสร้าง งานสถาปัตย์ งานระบบ
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป

21-Sep-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล