• ขยันทำงาน มีนิสัยเข้ากับคนอื่นได้ดี
 • พร้อมที่จะเรียนรู้งาน
 • มีความรู้เรื่องหน้าไม้ เกรดไม้ พิจารณาเป็นพิเศษ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ขยันทำงาน มีนิสัยเข้ากับคนอื่นได้ดี
 • ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบ
 • มีความรู้เรื่องหน้าไม้ แยกเกรดไม้ได้ ตรวจสอบคุณภาพ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ขยันทำงาน มีนิสัยเข้ากับคนอื่นได้ดี
 • ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบ
 • มีความรู้เรื่องหน้าไม้ แยกเกรดไม้ได้ ตรวจสอบคุณภาพ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ขยันทำงาน มีนิสัยเข้ากับคนอื่นได้ดี
 • ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบ
 • มีความรู้เรื่องหน้าไม้ แยกเกรดไม้ได้ ตรวจสอบคุณภาพ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถทำงานกะได้/,ละเอียด รอบคอบ
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีประกันชีวิต
 • มีประกันสังคม

23-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Global multinational company
 • Opportunity to engage with regional stakeholders
 • Excellent career development opportunities

23-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Great Benefit and Welfares
 • High Standard Company
 • Career Advacement

22-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Improve process & product quality
 • การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี

19-Oct-18

 

Applied
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบคุณภาพ
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

19-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช.-ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปีขึ้นไป
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

19-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช.-ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปีขึ้นไป
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

19-Oct-18

 

Applied