• ขยัน อดทน มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
  • หากมีประสบการณ์ทางสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Jul-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่