QC Officer / พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (ด่วน !!)

BEST-PAC CONCRETE (2) CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

  • ควบคุมคุณภาพ กระบวนการตรวจสอบสินค้า
  • วุฒิการศึกษาปวส. ขึ้นไป ช่างก่อสร้างหรือช่างโยธา
  • มีประสบการณ์ทางด้านควบคุมงานก่อสร้างอย่างน้อย 2 ปี

11-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล