• Electrical / Instrument Engineering
  • Chemical Engineering
  • Mechanical Engineering

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีทางด้านเภสัชกรรม
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • เงินเดือน 35,000-45,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

10-Aug-17

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีทางด้านเภสัชกรรม
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • เงินเดือน 35,000 - 45,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ

10-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล