Safty Controller

SIAM ALOEVERA (2005) CO., LTD.

ประจวบคีรีขันธ์

 • เพศ ชาย
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good written & spoken English
 • Qualified with ASNT
 • Computer knowledge

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Engineering
 • 2-5 years direct experience in Electronic
 • Understanding of ISO 9001: 2000, ISO 14000, ISO/TS

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
 • เพศชาย -หญิง
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least a Bachelor’s Degree in Mchanical
 • Fluent in English, Thai, able to speak Chinese
 • Resume in English will be advantage

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • At least a Bachelor’s Degree in Mchanical
 • Fluent in English, Thai, able to speak Chinese
 • Resume in English will be advantage

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Manufacturing Engineering
 • Required language(s) : English, Thai
 • 2 years of working experience in the related field

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 1-2 year at least in electronics field is advantag
 • Have an experience in QA-QC, customer support
 • Good spoken and writing English

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร วิทยาศาสตร์
 • มีความรู้ระบบคุณภาพ ISO 9001,14000,GMP,HACCP
 • 5 ปีขึ้นไป ในสายงานการควบคุมพนักงานสายคุณภาพ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female Age 21-27 year
 • Education Vocational / High vocational
 • 1 experience in QC function / Statistical

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 38 ปีขึั้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ QMR 3-5 ปีขึ้นไป

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

ISO Engineer

JAC AYUTTHAYA

อยุธยา

 • Expertise in ISO Documentation contol, TS16949
 • ISO 9001/14001/TS16949 maintain & implement
 • Good command in English

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25- 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • สามารถประจำที่อยุธยาได้

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female only : age not over 40 years
 • At least 10 years experience
 • Minimum 5-7 years working experience

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผนและควบคุมกระบวนการตรวจรับวัตถุดิบ
 • วางแผนและควบคุมกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าสำเร็จรูป
 • ควบคุมการตรวจปล่อยรายงานผลในงานตรวจสอบคุณภาพ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Able to used Program SAP would be advance
 • Planning for Production
 • Good command of Spoken&Written English

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Engineering NPI
 • Electronics / Electrical Engineering
 • 2 Years Minimum

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Knowledge in food manufacturing industry.
 • Good command of English.
 • Knowledge of GMP, HACCP, ISO 9001 and BRC.

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • QA Manager
 • 5 years related working experience as QA Manager
 • Understanding in industry and quality standards

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai citizen only; able to communicate in English
 • Implement QC and safety programs at food factory
 • Ensure compliance with GMP and HACCP standards

17-Aug-17

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor's Degree in Occupational Health & Safet
 • 5 - 7 years’ experience in Safety System for man
 • Possesses knowledge basis manage on ISO 9000

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 4-7 years of experience in Quality Management
 • Knowledge & Experience in quality control tool
 • SPC and other statistic quality tool

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Engineering
 • 3-5 years up working experience Quality Engineer
 • Prefer knowledge SPC, MSA, ESD , Quality concept

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 yrs. exp in QA/QC, Customer support, Cores tools
 • Expetise in Quality for Electronics industry
 • Good command in English

17-Aug-17

 

Applied
 • สวัสดิการค่ารักษาพยาล ช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางวิศวกรรม
 • ส่วนคุณภาพและความปลอดภัย

17-Aug-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง QMR มากกว่า 1 ปี
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9000

17-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีหรือโท สาขา เคมีพอลิเมอร์
 • มีประสบการณ์ในงานควบคุมคุณภาพไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความรู้เรื่องระบบมาตราฐาน ISO 9001 ,TS16949(APQP

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s any filed Male/Female
 • Computer Program
 • Good command in speaking & writing English

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมกระบวนการผลิตชิ้นงาน จนถึงส่งมอบให้กับลูกค้า
 • ชาย อายุ 24-30 ปี ปวส.ขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านงานประกันคุณภาพ (QA)

17-Aug-17

THB10k - 13k /เดือน

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต่างๆ
 • ม.6 ขึ้นไป
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

16-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Pharmaceutical Science
 • 1-2 years in QA,QC manufacturing environment
 • Good command in English (Reading, Written)

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 1 years experiences
 • Male or Female, Age 23-30 Years old
 • knowledge for ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, Age 25-40 Year old
 • degree in any major of engineering.
 • 3 years of experience in the related field.

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Contamination & ESD Engineer
 • Electronics / Mechatronics / Physics
 • 3 Years Minimum

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Possess knowledge of ISO9001 and ISO/TS 16949
 • Bachelor in Science or Engineering
 • Experience : 3-10 years in Quality Management

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Able to used Program SAP would be advance
 • Planning for Production
 • Good command of Spoken&Written English

16-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor degree in engineering
 • Experience 1-3 years ( in Manufacturing)
 • Technical: Microsoft office, SPC, MSA, Gauge R&R

16-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s or Master‘s degree in Electronics
 • 2-7 years of experience of QE & QS
 • knowledge of electronics production process

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สาขา Occupation health & Safety หรือ Evironment
 • เข้าใจกฏหมายข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและสิ่่งแวดล้อม
 • เข้าใจระบบมาตรฐาน ISO14001 & OHSAS18001

16-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 38 ปีขึั้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ QMR 3-5 ปีขึ้นไป

16-Aug-17

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี มีประสบการณ์ในตำแหน่ง อย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้ด้าน ISO 9001:2008

16-Aug-17

 

Applied
 • BE/BSc in any Engineering or related field
 • 2 years MRO/Materials management purchasing
 • Experience and understanding of the Spare parts

16-Aug-17

 

Applied
 • Key responsibilities:
 • Qualifications:
 • สถานที่ปฏิบัติงาน:

16-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in Engineer
 • 3 years working experience as Quality or Process
 • Understanding of ISO 9001: 2000, ISO 14000

16-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Food Science
 • Experience from food frozen manufacturing plant
 • Able to work in Petchabun province

15-Aug-17

 

Applied
 • Quality Control Manager, Pharmaceutical Industry
 • QC Laboratory, HPLC, Pharmaceutical Science
 • Pharmacist, cGMP,

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Mechanic or Industrial
 • Have experience in QA & QA in automotive
 • Good knowledge of machining processes

15-Aug-17

 

Applied
 • มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
 • เพศชาย -หญิง ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • QA/QC Officer / เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

15-Aug-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร
 • มีภาวะการเป็นผู้นำ

14-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล