• ผ่านการอบรมระบบ ISO
 • ผ่านการอบรม Internal Audit
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher
 • Minimum 5 - 10 years work experience
 • Can travel up country

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Proficiency in compound formula processes for tire
 • QA/QC Technical skills
 • Good command in English

19-Jun-18

 

Applied
 • มีความยืดหยุ่นในการทำงาน
 • มีความคล่องตัวในการทำงาน
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหา และมี ภาวะผู้นำ

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่