• ปริญญาโทBusiness Administration / Marketing
 • ประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหา
 • รวบรวม ประมวลผลข้อร้องเรียน / ข้อมูลสถิติ

16 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Metallic Materials Sci
 • Experienced in analysis work related to metal
 • Able to operate SEM.EPMA

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

QC

Microform (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • เพศหญิง
 • การศึกษา ปวช/ปวส
 • มีความขยัน กระตือรือร้น

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Continuous Improvement Site Leader

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Global leader in FMCG
 • Fantastic Career Opportunity
 • Long term stability in Thailand and the region

18-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, age 30-35 years old
 • 3 years Exp. of production control in Automotive
 • Good Eng, Samutprakarn

17-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Foods Safety
 • Quality Assurance
 • Safety

17-Nov-17

 

Applied
 • + 3 Years experience
 • Proficient with AutoCAD and/or ePlan
 • Exp in dealing with fabricators and supplier

16-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป
 • สามารถทำงาน6 วัน

16-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Mechanical Engineering is a MUST
 • 3 years’ experience in Supplier Quality
 • Experience of Automotive - Tier 1 is preferred

16-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Operations Manager

Fame Placement Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • To control the day-to-day operations of the field
 • To communicate with inspectors on work in progress
 • To develop a training programme / inspectors class

16-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขา HR การจัดการ รัฐศาสตร์
 • 3 ปีขึ้นไป ในสายงาน HROD หรือว่าที่เกี่ยวข้อง
 • ระบบบริหารคุณภาพ ISO / HRM / HRD / OD Knowledge

16-Nov-17

THB25k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Quality & Safety Manager

MJets Limited

กรุงเทพมหานคร

 • 5 years experience in aviation/quality assurance
 • Fluent in English, Technical writing
 • Excellent attention to detail

15-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ผู้จัดการฝ่ายสดมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการ
 • บริหารจัดการแผนกใหม่เพื่อตอบสนองเป้าหมายของร้านค้า
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

15-Nov-17

 

Applied
 • ประชุมมอบหมายแผนงานต่าง ๆ ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ติดตามกำกับการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร

15-Nov-17

 

Applied

QUALITY ASSURANCE MANAGER

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Degree or higher in Electronics, Mechanical
 • Performing quality inspections, verifications
 • Well organised and able to work under pressure

15-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To work in e-commerce fashion
 • Join fast pace environment company
 • Fun and casual environment

15-Nov-17

THB10k - 16k /เดือน

Applied

Technical Support Engineer

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Quality Assessment Process
 • Manufacturing Project
 • Creo design with 3D Model and Windchill PLM

15-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

OPEX Manager

Page Group Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Exciting role with European Giant Company
 • Innovative Manufacturing Company
 • International working environment

15-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Quality Management Manager

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Exp. in Healthcare or Food business is preferred
 • Strong in Quality Assurance System
 • Good knowledge in GMP and/or GSDP

15-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Production Supervisors (multiple positions)

Michael Page

กรุงเทพมหานคร

 • European bathware manufacturer
 • Dynamic working environment
 • Shift-based

15-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • US Fortune 500 Company
 • Immediate start available for right candidate
 • Flexible working hours

14-Nov-17

 

Applied

Quality Assurance Manager

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Background in Medical device, Consumer Goods
 • Familiar with ISO 9001 & ISO 14001
 • Min. 5 years in Managerial level

14-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Process improvement Lean manager
 • Six sigma / Lean certicate
 • Excellent English communication

14-Nov-17

 

Applied
 • Experienced in QA QC and QMR
 • Medical Devices/ Pharma or Consumer products
 • ISO 14001 and OHSAS 18001 standard

14-Nov-17

 

Applied
 • Thai,Male/Female,age 22-35 years old
 • Min 1 year in QC, QA, Analysis with SEM.EPMA
 • Good in Eng / 22-35 K + Bonus / @ BTS Punnawithee

14-Nov-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Mechanical Engineering
 • Experienced in testing work at Development Dep
 • Able to use CAD

14-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Start working immediately
 • Medical device background
 • Apply to inthiraporn.k@manpower.th.com

14-Nov-17

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Regional Regulatory Affairs Manager

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Multinational FMCG
 • Regional Responsibility
 • Long term stability in Thailand and the region

14-Nov-17

 

Applied
 • Degree Engineer, Automotive work experience
 • Risk analysis, Risk management, Fluent English
 • QC Leadership, Project work base experience

14-Nov-17

มากกว่า THB120k /เดือน

Applied

Regulatory Affairs Manager

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Multinational FMCG
 • Regional Responsibility
 • Long term stability in Thailand and the region

14-Nov-17

 

Applied
 • packaging
 • quality assurance
 • bachelor's degree

14-Nov-17

 

Applied
 • เงินเดือนและผลตอบแทนสูง ,วุฒิตรี-โท เภสัชศาสตร์
 • เพศชาย / หญิงมีประสบการณ์กับงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะ การอ่าน เขียน และพูดภาษาอังกฤษในระดับดี

14-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Leading MNC
 • Manage different plant across SEA
 • Construction material

08-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล