ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  เรามี 2 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
  เรามี 2 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
  เลือกตำแหน่งงานเพื่อดูรายละเอียด
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Thai Hospital Products Co., Ltd./บริษัท ไทยฮอสพิทอล โปรดักส์ จำกัด's Bænnexr̒ k̄hxng
  Thai Hospital Products Co., Ltd./บริษัท ไทยฮอสพิทอล โปรดักส์ จำกัด's โลโก้ของ

  QC Leader/หัวหน้างานควบคุมคุณภาพ (โรงงานปากเกร็ด)

  Thai Hospital Products Co., Ltd./บริษัท ไทยฮอสพิทอล โปรดักส์ จำกัด
  ปากเกร็ดTHB 13K - 16K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
  • มีประสบการณ์ด้าน QC. อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป สาขาวิทย์ - คณิต – ปริญญาตรี
  • มีความรู้เรื่องระบบคุณภาพ ISO9001 ISO13485 และ GMP
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)