• ปริญญาตรี เกี่ยวกับด้านเกษตร การบริหารจัดการ
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี ในด้านการตรวจติดตามระบบการจัดการ
 • ประสบการณ์ด้านการตรวจติดตามระบบการจัดการ เช่น QSHE

27-Mar-20

 

Applied
 • Quality Control
 • Quality Assurance
 • Develop supplier capabilities

26-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

QMS Specialist

Inteqc Feed Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • QMS Specialist
 • Age Between 23 - 28 Years
 • 0-2 years of experience in Quality field

25-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • ชอบศึกษาเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

24-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ระดับบริหาร
 • ควบคุมคุณภาพ
 • Quality Preventive and Corrective Action

24-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Occupational Health and Environmment
 • 3 years experienced in Safety&Health&Environment
 • Risk Assessment,ISO 45001,1400, OHSAS 18001

23-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Science
 • Experienced from Food, Feed, Chemical
 • Fast learner with good analytical skill

23-Mar-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years of relevant Food Safety and Quality
 • experience in food manufacturing
 • Age 35 years old up.

13-Mar-20

 

Applied