• ปวส. - ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในสายงาน 3 ปี ขึ้นไป
 • ทนรับเเรงกดดันสูงได้

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา เคมี
 • มีทักษะในการตรวจวิเคราะห์ทางเคมี
 • มีทักษะในการใช้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Quality Engineer

Fabrinet Co., Ltd.

คลองหลวง

 • Control and ensure product and process quality
 • Communicate with customers on quality metters
 • Drive product dppm reduction

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • minimum of four years of related professional
 • Experience in middle management, design
 • Good command of written and spoken English

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai citizen or permanent residence
 • Perform audits according to ISO/TS 16949
 • Responsible for audit planning, audit document

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ปริญญาตรี/ปริญญาโท
 • มีประสบการณ์ระบบมาตรฐาน ISO
 • มีทักษะการติดต่อประสานงานที่ดี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Develop and maintain cost models
 • Lead the quarterly cost/ time reduction proje
 • Sourcing the best pricing value for new product

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Quality Engineer

Toshiba Carrier (Thailand) Co., Ltd.

เมืองปทุมธานี

 • Bachelor’s degree in Electrical, Mechanical
 • Familiar with ISO9001 and ISO14001 standard.
 • Knowledge of quality tools such as FMEA

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • QC Laboratory / เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • QC Supervisor / หัวหน้าแผนกควบคุณภาพ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • สาขาวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีพื้นฐานความรู้ด้าน GMP, HACCP

20-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • สาขาวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตว์ มีความอดทนสูง

20-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • สาขาวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีพื้นฐานความรู้ด้าน GMP, HACCP

20-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • สาขาวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีพื้นฐานความรู้ด้าน GMP, HACCP

20-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • สาขาวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีพื้นฐานความรู้ด้าน GMP, HACCP

20-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท
 • สาขาวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตว์ มีความอดทนสูง

20-Nov-17

 

Applied
 • Quality Assurance
 • Electrical, Electronics
 • Good command of English

20-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เจ้าหน้าที่สถิติข้อมูลแผนกควบคุณภาพ

20-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวส.ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • QC Officer (Food) / เจ้าหน้าที่ตรวสอบคุณภาพอาหาร

20-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวส.ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • QC Officer / เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ

20-Nov-17

 

Applied
 • ตรวจสอบการทำงานของพนักงาน
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ GMP และHACCP
 • มีความรับผิดชอบขยัน อดทน

18-Nov-17

 

Applied

Quality Assurance Manager

TexFocus Co., Ltd.

เมืองปทุมธานี

 • Quality Insurance, Quality control
 • Bachelor's degree in Engineering/Science
 • At least 5-year experience in quality insurance

18-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Asst. Program Management Manager

SVI Public Company Limited

เมืองปทุมธานี

 • Plan and forecasts customer future requirements.
 • Monitor quality delivery and product and cost
 • Co-ordinates and implements customer business

17-Nov-17

 

Applied
 • วางแผนการตรวจสอบคุณภาพและวัตถุดิบ
 • ประสานงานกับผู้ผลิต, จัดซื้อเพื่อดำเนินการแก้ไข
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร

17-Nov-17

 

Applied
 • จบการศึกษาวุฒิ ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • สามารถวางแผนงาน และติดตามงานได้อย่างเป็นระบบ
 • มีความอดทน และ สามารถทำงานร่วมกับหน่วยงานที่หลากห

17-Nov-17

 

Applied
 • Mechanical Engineer
 • Solidwork 2D 3D
 • Klongluang/Pathumthani

17-Nov-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลพนักงานภายใต้บังคับบัญชา
 • การศึกษาระดับ ปวส-ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีประสบการณ์การทำงานตามที่ระบุ

17-Nov-17

 

Applied
 • Process Quality Assurance (Audit)
 • Supplier Quality Engineer
 • Regional Role of Work (Asia Pacific area)

16-Nov-17

 

Applied
 • งานประกันคุณภาพ
 • ประสบการณ์งาน OE,QA,งานบริหารงานก่อสร้าง,อาคารสูง,
 • จบปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา-ก่อสร้าง

15-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree in engineering science
 • Good Communication English
 • Basic computer skill for Microsoft office

15-Nov-17

THB30k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Quality Assurance and Quality Control System
 • 8D Report, Lean Manufacturing, Gage R&R
 • Quality control inspection

15-Nov-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาเครื่องมือกล

15-Nov-17

 

Applied

HSE Officer

Fosera Co., Ltd.

คลองหลวง

 • Bachelor degree in Occupational health and safety
 • 2 - 5 years working experienced in SHE function
 • ISO 14001, OSHAS 18001 systems

15-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาชีวอนามัย
 • มีหลักสูตรเกี่ยวกับคงวามปลอดภัยอาชีวอนามัย
 • ตรวจสอบสภาพการทำงาน เครื่องจักร

15-Nov-17

 

Applied
 • Good communication skill in English
 • Bachelor’s degree
 • Minimum 1-3 years experiences

14-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล