• กำหนดและจัดทำ Spec ของวัตถุดิบรับเข้า
 • ประสานงานและขึ้นทะเบียน AVL ในกรณีมี Suppliers
 • สำเร็จปริญญาตรี หรือ สูงกว่าด้านวิทยาศาสตร์

9 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขา บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบโดยตรง 1 ปี ขึ้นไป
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Food Science
 • Experience in food manufacturing or related fields
 • Good knowledge in ISO 9001, GMP, HACCP

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Process Quality Assurance (Audit)
 • Supplier Quality Engineer
 • Regional Role of Work (Asia Pacific area)

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Supervisor, Control QC section, Quality Control
 • Inspection FG, RM, Food Industry
 • Monitor food safety, Lab Micro, GMP, HACCP

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • วางแผนการผลิตขนส่งและแผนการติดตั้ง
 • ปรับปรุงกระบวนการทำงาน
 • ควบคุมต้นทุนการผลิต

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Quality Assurance
 • Electrical, Electronics
 • Good command of English

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาวุฒิ ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • สามารถวางแผนงาน และติดตามงานได้อย่างเป็นระบบ
 • มีความอดทน และ สามารถทำงานร่วมกับหน่วยงานที่หลากห

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Electronics Engineering
 • At least 5 - 8 years’ experience in PCBA process
 • Experience in Placement machine, Wave Soldering

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เจ้าหน้าที่สถิติข้อมูลแผนกควบคุณภาพ

21-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท
 • สาขาวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตว์ มีความอดทนสูง

21-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • สาขาวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีพื้นฐานความรู้ด้าน GMP, HACCP

21-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • สาขาวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีพื้นฐานความรู้ด้าน GMP, HACCP

21-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • สาขาวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตว์ มีความอดทนสูง

21-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • สาขาวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีพื้นฐานความรู้ด้าน GMP, HACCP

21-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • สาขาวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีพื้นฐานความรู้ด้าน GMP, HACCP

21-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวส.ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • QC Officer (Food) / เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพอาหาร

21-Jan-18

 

Applied
 • วางแผนการตรวจสอบคุณภาพและวัตถุดิบ
 • ประสานงานกับผู้ผลิต, จัดซื้อเพื่อดำเนินการแก้ไข
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร

21-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • QC Supervisor / หัวหน้าแผนกควบคุณภาพ

21-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • QC Laboratory / เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

21-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor degree in Engineering
 • Minimum of 10 years of working experience
 • Strong knowledge of ISO 9001, ISO 14001

21-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Engineering
 • 1-2 years’ of experience in QA
 • Good command of spoken English

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี / โท สาขาเภสัชกร
 • มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Jan-18

 

Applied
 • 1 – 5 years’ experience in Safety &EHS Management.
 • Knowledge of ISO 9001, ISO 14001
 • New graduate is welcome

19-Jan-18

THB25k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการผลิต
 • พัฒนา ปรับปรุง กระบวนการผลิต เพื่อลดต้นทุน
 • ออกแบบ Mix Design/เสาเข็ม/Pre-stress concrete

19-Jan-18

 

Applied
 • 100% Provident Fund
 • Work 5 days per week, Mon-Fri
 • 12-15 days of Annual Leave

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree or above in Chemistry or related f
 • Minimum 2 years of experience in cosmetic
 • Good English communication skills.

19-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Electrical Engineer
 • Excellent computer skills such as Auto CAD
 • Good command of English

19-Jan-18

 

Applied
 • minimum of four years of related professional
 • Experience in middle management, design
 • Good command of written and spoken English

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

QA Manager

Siam Modified Starch Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Degree or Master Degree in Food Science, Chemical
 • 5-10 years of experience in Quality Control
 • Good knowledge of ISO 9001, ISO 14001

18-Jan-18

 

Applied
 • Many years of experiences in QA / QC
 • Experience in Automotive or other Heavy Industry
 • Good English skill

18-Jan-18

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศหญิง / ชาย อายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ย
 • ประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมอาหาร 2 -4 ปี

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Safety officer

Toshiba Carrier (Thailand) Co., Ltd.

เมืองปทุมธานี

 • Auditor of ISO 140001&OHSAS 18001
 • Promotion of Safety & Health
 • Accident & Incident investigation

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Quality Assurance and Quality Control System
 • 8D Report, Lean Manufacturing, Gage R&R
 • Quality control inspection

17-Jan-18

 

Applied
 • To audit beverage factory
 • Prepare RQA report
 • Analyze and identified issue

17-Jan-18

 

Applied
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
 • ทำหน้าที่แปร์รูปอาหาร บรรจุภัณฑ์

17-Jan-18

 

Applied

Quality Engineer

Toshiba Carrier (Thailand) Co., Ltd.

เมืองปทุมธานี

 • Bachelor’s degree in Electrical, Mechanical
 • Familiar with ISO9001 and ISO14001 standard.
 • Knowledge of quality tools such as FMEA

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

QA Manager

Food Blessing (1988) Co., Ltd.

ลาดหลุมแก้ว

 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 33 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา เทคโนโลยีอาหาร / จุลชีววิทยา
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 7-10 ปี

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in a technical or scientific
 • 4 years of professional or management experince
 • Very good command of written and spoken English

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1 year experience in Laboratory field
 • To prepare Laboratory work instruction procedures
 • Degree in Science(Chemistry, Analytical Chemistry)

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female 25-35 years old
 • degree in Electronic/Electrical Engineering
 • 1-5 years in QE / SQE or QA/QC function

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล