• ควบคุมคุณภาพของการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
 • การตอบคำถาม/ข้อโต้แย้ง ของลูกค้า/QMR
 • ควบคุมบริหารจัดการระบบคุณภาพภายในบริษัท

20-Jul-18

 

Applied
 • มีโบนัส และปรับเงินประจำปี
 • วท.บ. วิทยาศาสตร์อาหาร
 • มีความสามารถในการวางแผน / การตัดสินใจแก้ปัญหา

19-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Able to speak basic English language
 • supervise a small team of 8 to 10 staff
 • Bachelor’s Degree in Microbiology/ Food Technology

19-Jul-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree plus a higher degree
 • 10 yrs working in retail store operations business
 • Strategic mindset and problem-solving skills

19-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age 23 year old up
 • Bachelor’s degree in Food Science, Chemistry,
 • Strong analytical and Problem solving skills.

19-Jul-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Bachelor Degree (or higher) in Quality Assurance
 • 5 years of work experience in Quality Assurance
 • Be proficient in ISO 9001 and AS 9100 standard

18-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Knowledge in Quality tools, Quality standards
 • Be proficient in ISO 9001 is plus
 • Monitor quality control in receiving raw material

18-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ได้รับใบอนุญาต จป.
 • ประสานงานและรับรองเอกสารด้านความปลอดภัย
 • ดูเลงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

17-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in Environment Science
 • Fluent in English both written and spoken
 • Be able to travel in Thailand

12-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ด้านเครื่องมือวัด
 • ระบบสอบเทียบเครื่องมือวัด
 • ประสบการณ์ 1 ปี

12-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied