ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-6 จาก 6 ตำแหน่งงาน
  SAND-M INTERNATIONAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M INTERNATIONAL CO., LTD.'s logo
  บางใหญ่
  • ชาย/หญิง อายุ 25 - 32 ปี
  • รักในงานด้านบรรจุภัณฑ์ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • มีความสามารถในการหา และวิเคราะห์ข้อมูล
  Siam Bioscience Co., Ltd.'s banner
  Siam Bioscience Co., Ltd.'s logo

  Production Operator

  Siam Bioscience Co., Ltd.
  บางใหญ่
  • การศึกษา : ปวส. หรือ ต่ำกว่า ปวส.
  • มีประสบการณ์การทำงานทางด้านผลิตยาปราศจากเชื้อ
  • ควบคุม ดูแล ความสะอาดของอุปกรณ์ เครื่องมือ
  Siam Bioscience Co., Ltd.'s banner
  Siam Bioscience Co., Ltd.'s logo

  QC Operator

  Siam Bioscience Co., Ltd.
  บางใหญ่
  • การศึกษา : ปวส. สาขาเคมี / ปิโตรเคมี
  • ประสบการณ์ด้านห้องปฏิบัติการ
  • ดูแลการสุ่มตัวอย่าง material , packaging