• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีความรู้ ความเข้าใจในระบบริหารงานคุณภาพ
 • ระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

19-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

19-Oct-18

 

Applied
 • สามารถปฎิบัติงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป

19-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 3 ปี
 • มีประสบการณ์ทางด้าน อาหาร ยา และเครื่องสำอาง

19-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 3 ปี
 • มีประสบการณ์ทางด้าน อาหาร ยา และเครื่องสำอาง

19-Oct-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีความรู้ ความเข้าใจในระบบริหารงานคุณภาพ
 • ระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

19-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

19-Oct-18

 

Applied
 • สามารถปฎิบัติงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป

19-Oct-18

 

Applied
 • Bachelor degree for Business Administration
 • 3 years working experience
 • Strong negotiation and communication skills

19-Oct-18

 

Applied
 • ได้รับใบอนุญาต จป.
 • ประสานงานและรับรองเอกสารด้านความปลอดภัย
 • ดูเลงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

18-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Calibration Engineer

MEGAFIL CO., LTD.

เมืองนนทบุรี

 • ประสบการณ์ 0-1 ปี
 • มีความรู้ด้าน ISO 9001
 • สามารถปฎิบัติงานนอกสถานที่

17-Oct-18

 

Applied
 • Bachelor degree for Business Administration
 • 3 years working experience
 • Strong negotiation and communication skills

17-Oct-18

 

Applied
 • Minimum of 5 years experience in the HSE&S
 • University graduate, major in Safety /Environment
 • Good knowledge of HSE&S&S management

15-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied