• Leading global ingredient manufacturer
  • In-depth food safety knowledge required
  • Attractive benefits with development opportunity

16-Jan-18

 

Applied
  • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • มีประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพ

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Electrical, Instrument
  • Good written & spoken English
  • Computer knowledge

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล