Safty Controller

SIAM ALOEVERA (2005) CO., LTD.

ประจวบคีรีขันธ์

  • เพศ ชาย
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
  • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • เพศ ชาย
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
  • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Aug-17

 

Applied
  • ประสบการณ์ด้านเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 3 ปีขึ้นไป
  • ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

11-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล