ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Tipco Foods Public Company Limited's banner
  Tipco Foods Public Company Limited's logo

  Supervisor - Juice Production

  Tipco Foods Public Company Limited
  ประจวบคีรีขันธ์
  • วางแผน ควบคุม การดําเนินการผลิต
  • วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการผลิตและหาแนวทางป้องกัน
  • กําหนดวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน