• มีโบนัส และปรับเงินประจำปี
 • วท.บ. วิทยาศาสตร์อาหาร
 • มีความสามารถในการวางแผน / การตัดสินใจแก้ปัญหา

19-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Able to speak basic English language
 • supervise a small team of 8 to 10 staff
 • Bachelor’s Degree in Microbiology/ Food Technology

19-Jul-18

 

Applied
 • Age 23 year old up
 • Bachelor’s degree in Food Science, Chemistry,
 • Strong analytical and Problem solving skills.

19-Jul-18

 

Applied
 • Bachelor Degree (or higher) in Quality Assurance
 • 5 years of work experience in Quality Assurance
 • Be proficient in ISO 9001 and AS 9100 standard

18-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Knowledge in Quality tools, Quality standards
 • Be proficient in ISO 9001 is plus
 • Monitor quality control in receiving raw material

18-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่