• ชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ประสบการณ์งาน Safety & Environment อย่างน้อย 3 ปี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manage to ensure that processes needed for Quality
 • Male or Female, Bachelor’s degree in Science
 • Minimum 4 year experience and strongly experience

22-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพ
 • GMP/ISO
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ตาไม่บอดสี

22-Sep-17

 

Applied

QC Chemist/Day Work Technician

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Pharmaceutical
 • QC, QA, Safety
 • Chemical Science

22-Sep-17

 

Applied
 • Quality Control.
 • Electronic Engineer
 • Electronic Parts

21-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

Product Development Manager – Ready to Drink

smartsearchthailand

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Master Degree in food technology or food science
 • Assist R&D director scope Secure Supply Project
 • Support Quality System ISO 9001, HACCP

21-Sep-17

 

Applied

QA Pharmacist

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Quality Assurance
 • Pharmaceutical
 • Batch Records

21-Sep-17

 

Applied

Quality Director - Electronic

Robert Walters Thailand

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Establish quality and reliability standards
 • Complete quality assurance requirements
 • Maintain professional and technical knowledge

21-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Quality Control Supervisor

BASF - Asia Pacific

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Material and Product inspection
 • Administration of defect goods and material
 • Develop and maintain operation manual

20-Sep-17

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Experience 1-2 years
 • Be able to work in the rotating shift
 • New graduate is welcome

20-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 22- 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมเครื่องกล
 • มีความรู้ความเข้าในระบบ ISO

20-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Food Science
 • Good computer skills and able to use English.
 • Experienced and knowledgeable aboutGMP, HACCP

20-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • - เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • - สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
 • - มีประสบการณ์งานควบคุมคุณภาพมาอย่างน้อย 10 ปี

20-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การควบคุมคุณภาพ
 • GMP/ISO
 • วางแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบด้านคุณภาพ

20-Sep-17

 

Applied

QA Manager

Y.S.S. (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • QA,QC
 • Customer care
 • Automotive

20-Sep-17

 

Applied
 • Male only and can work in night shift.
 • Bachelor degree in Engineering or related
 • Having at least 2 years working experience i

20-Sep-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • ระดับการศึกษาปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3ปีขึ้นไป

19-Sep-17

 

Applied

QA Engineer

CIEE Thai Company Limited

บางเสาธง

 • Experience on same activity sector is needed
 • Good command in English.
 • Participation to the NPI review

19-Sep-17

 

Applied

ASSISTANT QUALITY CONTROL ENGINEER

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • degree in Mechanical or Industrial Engineering
 • 2 - 3 years of direct experience
 • Good command of English

19-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25 – 35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ 3-5 ปี

19-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป

19-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุไม่เกิน 40 ปี

19-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป

19-Sep-17

 

Applied
 • Qualified Lean/Six Sigma, Black Belt
 • 3+ years with multinational manufacturing
 • Good command of English

19-Sep-17

THB70k - 90k /เดือน

Applied
 • Age 40 – 50 years old
 • Bachelor or Master Degree in Engineering field
 • 10 years of experience in chemical manufacturing

18-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Validation Manager

--

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Warehouse Logistics
 • Operation Improvement
 • Quality Improvement

18-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Industrial Engineering
 • Experience with Material Quality System
 • Good knowledge of Quality Techniques and Tools

18-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Internal Audit
 • Have a better knowledge of ISO9001
 • Experience in QMR and ISO controlling

18-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Safety Audit
 • Occupational Health
 • ISO 9000

18-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female
 • Bachelor's degree related field
 • Have experience 3-5 years in QC/QA field

18-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส-ปริญญาตรี. ขึ้นไป
 • จัดทำเอกสารรายงานด้านความปลอดภัย
 • มีความรู้ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

15-Sep-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล