• ควบคุมคุณภาพของการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
  • การตอบคำถาม/ข้อโต้แย้ง ของลูกค้า/QMR
  • ควบคุมบริหารจัดการระบบคุณภาพภายในบริษัท

20-Jul-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่