ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  JAC International's Bænnexr̒ k̄hxng
  JAC International's โลโก้ของ
  ภาคกลาง
  • 5 yrs exp in Production Process, Improvement
  • Lean Six Sigma, Green Belt, Black Belt, FMEA, TQM
  • 60K, Good career opportunity
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)