• ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี
  • ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน

16-Nov-17

 

Applied
  • วางแผนและพัฒนาด้านระบบคุณภาพภายในองค์กร
  • ดูแลและควบคุมเอกสารระบบคุณภาพ
  • ประสานงานกับส่วนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

16-Nov-17

 

Applied
  • Food Science, Food technology, Biotechnology
  • Food Safety and Quality Management System
  • GMP, HACCP

13-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล