ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  JAC International's Bænnexr̒ k̄hxng
  JAC International's โลโก้ของ
  ภาคกลาง
  • 5 yrs exp in Production Process, Improvement
  • Lean Six Sigma, Green Belt, Black Belt, FMEA, TQM
  • 60K, Good career opportunity
  Spring Professional Recruitment (Thailand) Limited's Bænnexr̒ k̄hxng
  Spring Professional Recruitment (Thailand) Limited's โลโก้ของ

  CI & Supply Chain Analyst Leader - FMCG

  Spring Professional Recruitment (Thailand) Limited
  ภาคกลาง
  • Continuous Improvement
  • Supply Planning
  • Project Management
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)