• ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี
  • ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • วางแผนและพัฒนาด้านระบบคุณภาพภายในองค์กร
  • ดูแลและควบคุมเอกสารระบบคุณภาพ
  • ประสานงานกับส่วนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

21-Sep-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล