• ปริญญาตรี/ปวส เทคโนโลยีด้านอาหาร
  • มีความรู้ความเข้าใจด้านการแปรรูปกาแฟ
  • มีความรู้ความเข้าใจและระบบควบคุมคุณภาพ , ISO

23-Aug-17

 

Applied

QA. MANAGER

--

ต่างประเทศ

  • Bachelor’s degree in garment, fabric apparel
  • Over 5 years relevant working experience in garmen
  • Leadership skill - lead production team

21-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล