• ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามค่าควบคุมมาตรฐาน
  • วุฒิ ปวส. / ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์
  • หากมีประสบการณ์ด้านด้านอุสาหกรรมเคมี

24-Nov-17

 

Applied
  • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัย
  • ประสบการณืทำงานอย่างน้อย 4 - 5 ปี
  • ผลักดันให้ 5ส ภายในโรงงานดำเนินการได้ผล

24-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล