ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  michelin's banner
  michelin's logo
  จังหวัดอื่นๆ
  • Multinational Company
  • Bachelor’s Degree in Engineering
  • Able to work and relocate to upcountry
  Meyer Seals Asia Ltd.'s banner
  Meyer Seals Asia Ltd.'s logo

  Junior QMR

  Meyer Seals Asia Ltd.
  จังหวัดอื่นๆ
  • จบการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
  • มีทักษะด้านการใช้โปรแกรม Microsoft office
  • สามารถย้ายไปทำงานที่ชลบุรีช่วงไตรมาสสุดท้ายปี22ได้