• ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาตร์ เทคโนโลยีการอาหาร
 • มีความรู้ด้านระบบประกันคุณภาพอาหาร
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

28-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าหรือที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถออกแบบ-เขียนระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องจักร
 • ใช้ภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้

28-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • xEV battery testing
 • xEV, high Voltage, Testing and Certification
 • ISO/IEC 17025

27-May-20

 

Applied
 • xEV battery testing
 • high voltage,EV Battery
 • ISO/IEC 17025 and laboratory safety and HSE

27-May-20

 

Applied
 • Setting the Quality Management Strategy
 • Aligning Quality Products with Regulations
 • 10+ Years’ Managerial Experience

27-May-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Bachelor or Higher in Electrical Engineering
 • Experience in Testing Switch-Gear
 • Able to Read Drawings

26-May-20

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • Bachelor’s Degree of Engineering
 • Experience at least 2-3 years
 • Good of English communication

25-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree
 • Experience of QA/QC tasks manufacturing industries
 • *No sales experience => can apply

23-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied