ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-15 จาก 15 ตำแหน่งงาน
  SIAM M.C. CO., LTD.'s banner
  SIAM M.C. CO., LTD.'s logo
  คลองหลวง
  • มีความรู้ประสบการณ์ระบบคุณภาพ BRC อย่างน้อย 3 ปี
  • ประสบการณ์ตำแหน่ง QA manager อย่างน้อย 3 ปี
  • มีประสบการณ์รับออดิทระบบคุณภาพBRC อย่างน้อย 2ครั้ง
  Thai Taiyo Co., Ltd.'s logo
  คลองหลวง
  • มีความรู้ในเครื่องมือคุณภาพ ( New QC 7 Tool)
  • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsofe Office
  Thai Taiyo Co., Ltd.'s logo
  คลองหลวง
  • วุฒิ ป.ตรี-ป.โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์
  • สามารถทำงานเป็นทีมหาแนวทางการแก้ไขปรับปรุงปัญหา
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีตลอดจนการประสานงานที่ดี
  PRTR's banner
  PRTR's logo
  คลองหลวงTHB 30K - 44,999 /เดือน
  • 28-35 Yrs. Old, Thai
  • 3+Yrs in Inter Control, Internal Audit from corp.
  • Good Command of English (Written & Spoken)