• ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • มีความรู้ในระบบ ISO, KPI, Safety, 5ส. ฯลฯ
  • รับผิดชอบควบคุมกระบวนการการผลิต

19-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่