• ชาย/หญิง อายุ 27 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร
 • มีภาวะการเป็นผู้นำ

21-Jul-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
 • จบทางด้านวิศวกรรมโยธา (สายงานก่อสร้าง)
 • มีความเป็นผู้นำสามารถบริหารงานโครงการ ได้บรรลุเป้า

20-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Technical Customer Service
 • Quality Assurance, Quality Control
 • Product Development, Research and Development

18-Jul-18

 

Applied
 • 1O yrs' exp in QA/QC for Electronics industry
 • ISO TS16949/9001/14001/QC 7 TOOLS, 8D report
 • Good command in English

16-Jul-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่