• ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ทำงานวันจันทร์ฺ-วันศุกร์
  • มีความเข้าใจเงื่อนไขการว่าจ้างของลูกค้า

22-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่