• วุฒิ ปวช,ปวส,ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  • มีความรับผิดชอบ รอบคอบ เสียสละ

24-Nov-17

 

Applied
  • หญิง/ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ปริญญาตรี สามารถทำ Marketing Online
  • มีความเข้าใจและสามารถทำในงานด้าน Digital Market

21-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล