• วุฒิ ปวช,ปวส,ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  • มีความรับผิดชอบ รอบคอบ เสียสละ

16-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล