• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • พัฒนาเว็บไซต์ตามแพลตฟอร์มขององค์กร
  • ดูแลสื่อโซเชียลขององค์กร เช่น Facebook, LINE Offic

23-Mar-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่