• ออกแบบภาพทำ Promotion ลงเวบไซต์ และสื่อออนไลน์
  • ดูแลและรับงานจากลูกค้าทางโทรศัพท์และอีเมล
  • ดูแลUpdate เว็ปไซด์บริษัท

18-Aug-17

 

Applied
  • มีความกระตือรือร้น
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน
  • มีมนุษยสัมพันธ์

18-Aug-17

 

Applied
  • ออกแบบภาพทำ Promotion ลงเวบไซต์ และสื่อออนไลน์
  • ดูแลและรับงานจากลูกค้าทางโทรศัพท์และอีเมล
  • ดูแลUpdate เว็ปไซด์บริษัท

16-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล