• ปริญญาตรี สาขาการตลาด สาขาออกแบบการโฆษณา
  • มีประสบการณ์ด้านรถยนต์ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • เขียนบทความ (Content) ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Oct-18

 

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาการตลาด สาขาออกแบบการโฆษณา
  • มีประสบการณ์ด้านรถยนต์ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • เขียนบทความ (Content) ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Oct-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่