• พัฒนาเว็บไซต์ตามความต้องการของลูกค้าโดยใช้ PHP
 • มีความเข้าใจเรื่อง OOP PHP, MYSQL, Javascript
 • HTML,CSS

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • มีความอดทน เป็นมิตร เข้ากับผู้อื่นได้
 • สามารถใช้โปรแกรมกราฟฟิตและโปรแกรมตัดต่อ

18-Mar-18

 

Applied
 • Analyse business processes & BI requirements
 • Produce BI & management dashboard requirements
 • Design & develop BI Solutions on Big data platform

17-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Create and implement marketing campaigns
 • Control event budget
 • Create presentation media, Release news and update

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Aerospace Industry
 • Learning
 • Good team work.

15-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop work-flow automation
 • Use a scalable swarm of docker containers
 • Deep understanding of computer science

06-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Create a robust, scalable, and blazing-fast API
 • OO design principles and modern testing practices
 • C#; Scripting (Python / Ruby); WCF / Web API, IIS,

24-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop work-flow automation
 • Develop & support clusters with Kubernetes
 • Deep understanding of computer networks

24-Feb-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล