• หญิง/ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ปริญญาตรี สามารถทำ Marketing Online
  • มีความเข้าใจและสามารถทำในงานด้าน Digital Market

22-Aug-17

 

Applied
  • Update website
  • แก้ไขปัญหา Hardware,Software,Network
  • สามารถ เขียน ปรับปรุงเวบไซต์ Marketing online

18-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล