• มีความรู้พื้นฐานภาษา HTML XML CSS
 • มีความรู้พื้นฐานการใช้โปรแกรมตกแต่งภาพต่าง ๆ
 • วางแผน ออกแบบส่วนเนื้อหาเว็บไซต์

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Technical Lead

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Technical lead
 • Agile methodology
 • Scrum Master

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Development Team Lead

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Development team lead
 • technical lead
 • software development

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Senior Backend Developer

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Back end developer
 • Software Developer
 • Application development

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Stock option plan
 • Passion for web development
 • Good English speaking and reading

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

Head of Development

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • software Developer
 • Java Developer
 • Developer Manager

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Design, develop and deliver database builds
 • Go, Python, Java/Scala
 • GitHub, TeamCity or other CI tools

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Lead company-wide product innovation
 • Responsible for projects & products
 • Experience with high volume external facing APIs

22-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Web Developer

Mu Space and Advanced Technology Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Thai, 22-30 years old
 • 2 years experience in software development
 • 650 TOEIC or good English Communication

21-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Own quality practice of assigned scrum team
 • Ensure correct level of testing activities
 • Ability to code; fluent written & spoken English

20-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Ownership of staff issues, trouble-shooting
 • In-depth knowledge of Windows/MacOS/Office
 • Proficient in Enterprise systems management tools

20-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Prepare data and perform analysis using Tableau
 • Effective data visualisations
 • SQL, Degree in IT, fluent English

20-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Lead and own quality strategy
 • Own quality practice of assigned scrum team
 • Ensure right level of testing activities

20-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • ประสบการณ์ด้านการให้บริการลูกค้าบน Social Media
 • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าเพื่อนำมาแก้ไขปัญหา

20-Jul-18

 

Applied

Software Engineer (ASP.Net/C#)

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • ASP.Net, C#, MVC
 • MVC2
 • Agile/ Scrum

20-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Scala, C# or Java
 • SQL, Cassandra or Hadoop
 • Git, Jenkins, Puppet

20-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Provide problems and analysis results
 • identify, analyse, & interpret trends/patterns
 • Analyse and optimise data usage

20-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Ensure website is best of its kind in the world
 • Fluent in C#, C++, Scala, Java; RDBMSs, NoSQL
 • CodeJam, Hackathon, ACM; GitHub

20-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Lead mobile app engineering team
 • Solid experience in all parts of technology stack
 • Responsible for technical direction of mobile app

20-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Front-End Developer

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Software developer
 • Frontend Developer
 • Application development

20-Jul-18

 

Applied

Solution Architect

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Solution Architect
 • Software development
 • Technical lead

20-Jul-18

 

Applied
 • Design solutions used by millions of people daily
 • Strong coding: Scala, Java, C/C++, C#, or Python
 • Build products across next gen data platform

20-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Design, build, test & deploy efficient tools
 • Build monitoring systems to monitor data warehouse
 • Build tools to automate large-scale data mgmnt

20-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Android Developer - Fintech

Michael Page

กรุงเทพมหานคร

 • Attractive salary and benefits package
 • MNC Working Environment

20-Jul-18

 

Applied

Software Technical Lead

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Software Developer
 • Java Developer
 • Developer Manager

20-Jul-18

 

Applied

Information Security (AVP)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Information Security
 • IT Security
 • Cyber Security

20-Jul-18

 

Applied

Online Marketing

1577 Home Shopping Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • female or Male, Age between 25 – 35 years
 • degree or higher in Marketing, Business Admin
 • Previous experience managing, optimizing

20-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Software Engineer
 • Developer
 • Access management

20-Jul-18

 

Applied
 • Software Engineer
 • Frontend
 • Developer

20-Jul-18

 

Applied
 • Infrastructure Project Manager
 • Project Management, PMP, ITIL
 • Fluent English Communication Skills

20-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Assistant Products Director

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Credit and Debit card
 • Payment gateway
 • Product management

20-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Service System Engineer (Banking)

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • HW & SW Integration
 • Exp. in Banking or ATM project
 • Implement & config HW /SW

20-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Marketing
 • Experience in online / digital marketing
 • Creative and proactive to changes in digital trend

20-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

System Analyst (.Net)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • .Net Developer
 • Software Developer
 • System Analyst

19-Jul-18

 

Applied

Software Development Engineer

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Software Engineer
 • Java Developer
 • Devops

19-Jul-18

 

Applied

E-Commerce Manager

B.Grimm

กรุงเทพมหานคร

 • E-commerce
 • Marketing strategy
 • SEO/SEM

19-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Design data quality alerts & monitoring
 • BI dev on Big data platform (Hadoop/Vertica)
 • Ensure BI Products have quality & data integrity

19-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

BI Developer - Bangkok

Big Wednesday Digital

กรุงเทพมหานคร

 • Design data quality alerts & monitoring
 • BI dev on Big data platform (Hadoop/Vertica)
 • Ensure BI Products have quality & data integrity

19-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Business Plan Expert

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • FinTech company
 • Track records of business plan
 • Fluent English

19-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • .Net / Java / Scala Full Stack Engineer
 • eCommerce Web Development
 • Full SDLC and core coding

19-Jul-18

 

Applied

Digital IT Solution Manager

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Project Manager, Digital Solution
 • E-Commerce, Web Development
 • Good English communication skills

18-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Digital Security Director

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Security Director;Enterprise Development;
 • Application Delivery;Project Management
 • Software Development

18-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Principal Engineer - Property

Michael Page

กรุงเทพมหานคร

 • Working within a high performance environment
 • Excellent career growth opportunity
 • MNC working environment

18-Jul-18

มากกว่า THB120k /เดือน

Applied
 • Full stack engineering
 • Strong experience in systems architecture
 • System owner with operational responsibility

18-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Java/GOlang API Developer

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Develop Java API interfacing with infra and apps
 • Knowledge of Java/Golang/NodeJS
 • Spring frameworks, KPA, Hibernate

18-Jul-18

THB45k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Senior Salesforce

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Salesforce;Sales Cloud;Project Management
 • Sales Tool;CRM;Business System
 • Oracle;EDI;Web

18-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • สามารถใช้โปรแกรมสำหรับสื่อ Online ได้ดี
 • การจัดการ การขายสินค้าผ่านOnline

18-Jul-18

 

Applied

Web Admin

P. A. PHONE CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • สามารถใช้โปรแกรมสำหรับสื่อ Online ได้ดี
 • การจัดการ การขายสินค้าผ่านOnline

18-Jul-18

 

Applied

System Consultant (CRM)

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • CRM system implementation
 • System Development/Project Management
 • Work in Bangkok & travel oversea

17-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Data Engineer

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Data mining, data engineer
 • python , sql
 • java, etl, data sourcing

17-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied