ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-15 จาก 15 ตำแหน่งงาน
  ZIGMA WORLD TECH CO., LTD.'s logo
  บางนาTHB 20K - 24,999 /เดือน
  • ปวส หรือระดับปริญาตรี ในสาขาคอมพิวเตอร์
  • รับปัญหาจากลูกค้า ผ่านช่องทางต่างๆ
  • สามารถเข้างานเป็นกะได้ หรือตามเวลาที่บริษัทกำหนดได
  Panasonic Solutions (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Panasonic Solutions (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  เมืองสมุทรปราการ
  • Global Infra & Security Management
  • Good team lead with strong interpersonal skill
  • Experience in IT Project Management, ISO27001
  ZIGMA WORLD TECH CO., LTD.'s logo
  บางนาTHB 35K - 69,999 /เดือน
  • ปริญญาตรี คณะ/สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์,
  • มีประสบการณ์ด้าน SA อย่างน้อย 3 ปี
  • ทำเอกสารประกอบการ UAT
  ZIGMA WORLD TECH CO., LTD.'s logo
  บางนาTHB 20K - 24,999 /เดือน
  • ปวส หรือระดับปริญาตรี ในสาขาคอมพิวเตอร์
  • รับปัญหาจากลูกค้า ผ่านช่องทางต่างๆ
  • สามารถเข้างานเป็นกะได้ หรือตามเวลาที่บริษัทกำหนดได
  ZIGMA WORLD TECH CO., LTD.'s logo
  บางนาTHB 35K - 69,999 /เดือน
  • ปริญญาตรี คณะ/สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์,
  • มีประสบการณ์ด้าน SA อย่างน้อย 3 ปี
  • ทำเอกสารประกอบการ UAT